Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział we Wronkach


nr rachunku bankowego:
82 8961 0002 0000 0000 3216 0001


kod Swift Banku: GBWCPLPP


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL82 8961 0002 0000 0000 3216 0001